Begeleid Werken

Concern voor Werk biedt werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen een passende infrastructuur die hen stimuleert en ondersteunt om hun talenten te ontwikkelen. Mensen met een arbeidsbeperking werken steeds vaker bij een reguliere werkgever. Keer op keer blijken dit zeer gemotiveerde personen te zijn. Mensen, die graag de handen uit de mouwen willen steken en hun beperking daarbij niet als last ervaren. Ondernemers hechten meer en meer aan maatschappelijke betrokkenheid en ontdekken de voordelen van het inzetten van personeel met een beperking. Een mooie combinatie van bedrijfsmatig én maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat is Begeleid Werken?

Begeleid Werken maakt het mogelijk dat een medewerker met een arbeidsbeperking onder aantrekkelijke voorwaarden in dienst treedt bij een reguliere werkgever. De begeleiding wordt – kostenloos – geboden door een jobcoach van Concern voor Werk.
Volwaardige werknemer.
Begeleid Werken heeft niet alleen voor u voordelen. Door bij u in dienst te treden wordt de medewerker een volwaardige werknemer. De meeste medewerkers ervaren dit als een geweldige waardering voor hun inzet en persoon.
Jobcoaching
De werknemer krijgt begeleiding vanuit Concern voor Werk. Via gesprekken of door meelopen en aanwijzingen geven op de werkvloer. In dat geval werkt een jobcoach enkele uren per week met de medewerker mee. Het doel is de werknemer zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De jobcoach is er voor alle zaken die te maken hebben met het werk en is aanspreekpunt voor collega’s en leidinggevenden.
Financiële voordelen
Bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte medewerker profiteert u van de volgende financiële tegemoetkomingen:
- Loonkostensubsidie; bedoeld ter compensatie van een lagere arbeidsproductiviteit dan gebruikelijk.
- Geen doorbetaling bij ziekte; het UWV neemt de   doorbetalingsplicht van u over.
- Geen financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid.
- U komt in aanmerking voor kortingen op WIA- en WW- premies.