Groendoen

 

 

Op 1 maart 2011 zijn we gestart met de eerste acht deelnemers voor Groen Doen 2011. Groen Doen komt tot stand door intensieve samenwerking tussen Mobiliteit, Werkbedrijf en de gemeente Noordoostpolder Kern van het project Groen Doen is dat een deel van het gemeentelijk groenonderhoud wordt uitgevoerd door WWB-gerechtigden. Zij doen hiermee werkervaring op en kunnen zo gemakkelijker een baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast is de gemeente in staat om extra onderhoud te doen. De begeleiding van de WWB-ers en de verantwoordelijkheid voor correct groenonderhoud is opgedragen aan Concern voor Werk.
Groen Doen 2011 loopt van 1 maart 2011 tot 1 oktober 2011.
De volgende doelstellingen zijn gekoppeld aan het project:
Per 1 oktober 2011:
-    is het groenonderhoud van de wijk De Zuidert in Emmeloord overeenkomstig het hiervoor opgestelde bestek uitgevoerd;
-    is voor 60% van de WWB-gerechtigden die binnen het project hebben gewerkt het in het trajectplan bepaalde resultaat behaald.
Het is de bedoeling dat de groep in de komende periode verder uitgebreid gaat worden naar 15 deelnemers.