Concern voor Werk zamelt zwerffietsen in voor de gemeentes Noordoostpolder en Urk

Deze fietsen worden verzameld en blijven vervolgens drie maanden in beheer bij de genoemde gemeentes. Na de wettelijke bewaartermijn van 90 dagen vervalt het eigendomsrecht van de gevonden fietsen.  
Als extra service organiseert Concern voor Werk 4x per jaar een kijkdag, waarbij u alsnog aanspraak kunt maken op uw fiets. Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u de eigenaar bent middels bijvoorbeeld het fietssleuteltje of een aankoopbewijs.  De kijkdagen worden aangekondigd via een advertentie in De Noordoostpolder.

In 2017 vinden de kijkdagen plaats op:


Donderdag 2 november 2017 


De kijkdagen worden gehouden van 11.00-15.00 uur en vinden plaats bij Concern voor Werk, Produktieweg 5, Emmeloord.  

Tip. Bent u uw rijwiel kwijt? Raadpleegt u dan ook de website gevonden voorwerpen.