Raad van Commissarissen


De Raad bestaat uit de volgende personen: 
de heer C.M. Tolsma, voorzitter 
de heer W. Zwaan, secretaris en lid op voordracht van de Ondernemingsraad 
de heer W. de Boer, lid en lid van de auditcommissie 
de heer B.J. Binnerts, plaatsvervangend voorzitter en lid 
mevrouw M. de Leeuw, lid en lid van de auditcommissie

De directie wordt gevoerd door: Onno Vermooten