Tweede Spoortraject:

Passend werk voor uw werknemer bij een andere werkgever
Hebt u een langdurig zieke werknemer die zijn/haar functie niet meer goed kan uitoefenen? Lukt het niet om in eerste instantie (Eerste Spoor) samen een oplossing te vinden? Dan bent u als werkgever verplicht een Tweede Spoortraject te starten voor uw werknemer. In dit traject wordt moeite gedaan passend werk voor de werknemer te vinden bij een andere werkgever. Concern voor Werk kan zowel werkgever als werknemer helpen door het gezamenlijk uitzetten van een Tweede Spoortraject. Wij hebben de deskundigheid en ervaring in huis en werken al jarenlang met mensen die niet in staat zijn op eigen kracht werk te vinden. Concern voor Werk beschikt over leerwerkplekken, zowel in– als extern. Een leerwerkplek zorgt ervoor dat de werknemer zijn arbeidsritme behoudt maar bovenal ontdekt welke werkzaamheden passend zijn. Dit is van belang om te komen tot een duurzame plaatsing in ander passend werk. Concern voor Werk beschikt over een groot regionaal netwerk dat wij optimaal benutten bij het bemiddelen van uw medewerker. Een Tweede Spoortraject is altijd maatwerk. In de wet is geregeld dat de nieuwe baan van de werknemer ‘passende arbeid’ moet zijn. Voorafgaand aan het traject worden afspraken gemaakt over de inhoud daarvan, evenals over de contactmomenten gedurende het traject. Na afronding ontvangt u als opdrachtgever een duidelijke eindrapportage met een helder advies voor wat betreft de concrete mogelijkheden en eventuele vervolgstappen. 

Wat houdt een Tweede Spoortraject in?

Een basistraject bestaat uit:    

 - Uitgebreide intake en oriëntatie
-  Diagnose
-  Trajectplan met een helder omschreven einddoel                      
-  2 rapportagemomenten            
-  Passende leerwerkplek ter toetsing arbeidsmogelijkheden
-  Begeleidingsgesprekken door werkleiding en trajectmanager
-  Dagelijkse begeleiding op de werkvloer           

 Uitgebreide diagnose              
 - Arbeidspsychologisch onderzoek
-  Klinisch psychologisch onderzoek
-  Mentaal belastbaarheidsonderzoek
-  Maatschappelijk werk
-  Medisch belastbaarheidsonderzoek
-  Arbeidsdeskundig onderzoek
-  Fysiek belastbaarheidsonderzoek

Solliciteren
-  Sollicitatietraining en centrum
-  Motivatiebrief en C.V. opstellen
-  Passende vacatures zoeken
-  Benutten eigen netwerk
-  Benutten social media                     

Jobhunting en bemiddeling   
Parallel aan de sollicitatie-inspanningen van de werknemer wordt door de trajectmanager actief aan jobfinding en bemiddeling gedaan met als doel de realisatie van een nieuw dienstverband in passend werk.

Belangstelling?
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. U kunt het beste vragen naar Fred van der Helm, trajectmanager. Hij is gespecialiseerd op dit gebied. Indien gewenst maken wij een offerte op maat voor de te leveren diensten.