Werkstap is een belangrijk hulpmiddel voor Concern voor Werk in de begeleiding van u - als cliënt of medewerker - (op weg naar) werk.

- Met Werkstap brengen we in beeld wat u in huis hebt, als het over werk gaat.
  En waar misschien nog belemmeringen zitten om werk te vinden.
- Met Werkstap werkt u concreet aan het oplossen of verminderen van deze belemmeringen.
- Met Werkstap koppelen we u aan concrete werkplekken en vacatures.

Zo verloopt uw re-integratie of route naar werk zo goed en zo snel mogelijk.
U hebt in Werkstap een belangrijke rol. Het gaat er ten slotte om dat u werk vindt, of dat uw afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt.
Uw inzet begint meteen zodra u bent aangemeld voor een traject bij Concern voor Werk.

Meer informatie over Werkstap