Begeleid Werken


Foto: Pieter werkt al 17 jaar met veel plezier bij de BikeShop op Urk.

Mensen met een arbeidsbeperking werken steeds vaker bij een reguliere werkgever. Zij blijken zeer gemotiveerde medewerkers te zijn. Mensen, die graag de handen uit de mouwen steken en hun beperking daarbij niet als last ervaren. Anderzijds hechten ondernemers meer en meer aan maatschappelijke betrokkenheid en ontdekken de voordelen van het inzetten van personeel met een beperking. Een mooie combinatie van bedrijfsmatig én maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Begeleid Werken
Begeleid Werken maakt het mogelijk dat een medewerker met een arbeidsbeperking onder aantrekkelijke voorwaarden in dienst treedt bij een reguliere werkgever. De begeleiding wordt – kosteloos – geboden door een jobcoach van Concern voor Werk.

Jobcoaching
De werknemer krijgt begeleiding vanuit Concern voor Werk. Via gesprekken of door meelopen en aanwijzingen geven op de werkvloer. Indien nodig werkt een jobcoach in het begin enkele uren per week met de medewerker mee. Het doel is de werknemer zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De jobcoach is er voor alle zaken die te maken hebben met het werk en is aanspreekpunt voor collega’s en leidinggevenden.

Voordelen
Begeleid Werken heeft niet alleen voor de werkgever voordelen. De medewerker wordt door de indiensttreding een volwaardige werknemer. Dit wordt ervaren als een geweldige waardering voor de inzet en persoon.

Financiële voordelen

Bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte medewerker profiteert u van de volgende financiële tegemoetkomingen:
- Loonkostensubsidie; bedoeld ter compensatie van een lagere arbeidsproductiviteit dan gebruikelijk.
- Geen doorbetaling bij ziekte; het UWV neemt de doorbetalingsplicht van u over. De wet Poortwachter dient u wel zelf op te volgen.
- Geen financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid.
- U komt in aanmerking voor kortingen op WIA- en WW-premies.                              

REKENVOORBEELD
Van een medewerker met een loonwaarde van 60% Aan deze voorbeeldberekening kunnen geen rechten ontleend worden  

Brutoloon per maand minimumloon bij 32 uur € 1.391,-  

Loonwaarde gemiddeld 60%* van € 1.391 =  €   835,-

Loonkostensubsidie 40%* van € 1.391 = €   556,-  

Totale bruto loonkosten per jaar (excl. werkgeverslasten, vakantiegeld e.d. en inclusief loonkostensubsidie)
€ 835 x 12 = € 10.020,- per jaar.

*Loonwaarde en loonkostensubsidie vullen elkaar aan tot 100%
 

Tip

Onze werknemers vallen onder de wet Sociale Werkvoorziening. Een werkgever die iemand uit deze doelgroep in loondienst neemt kan L.K.V. (Loon Kosten Voordeel) aanvragen bij de Belastingdienst. Deze regeling bedraagt meestal maximaal € 2.000,- per jaar bij een fulltime dienstverband. De looptijd van deze bonus is 3 jaar. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Wellicht zijn er meer premiekortingen van toepassing, zoals de L.I.V. (Lage Inkomens Voordeel).

Kijk voor meer informatie op
https://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting 
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/
Handreiking: Aan het werk met nieuwe collega's

Bent u van plan om een medewerker in dienst te nemen of heeft u vragen over deze mooie wijze van maatschappelijk ondernemen?
Neemt u dan contact op met  
Tom Boersma           06-24318296      tbo@concernvoorwerk.nl
Anne Bervoets          06-53767991      abe@concernvoorwerk.nl
Fred van der Helm    06-11877086      fhe@concernvoorwerk.nl
Nanette Hogeling      06-42653844      nho@concernvoorwerk.nl

Zij staan u graag te woord!

Deze website gebruikt cookies.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x