Concern voor Werk erkend als jobcoachorganistatie 28-02-2011

CONCERN VOOR WERK ERKEND ALS JOBCOACHORGANISATIE

Het UWV heeft Concern voor Werk (gevestigd in Emmeloord en Lelystad) erkend als gecertificeerde jobcoachorganisatie. Deze erkenning past in de organisatiedoelstelling om mensen met een arbeidsbeperking te faciliteren om hun talenten te ontwikkelen. Concern voor Werk heeft voor dit doel 4 gecertificeerde jobcoaches in huis. Doel van jobcoaching is mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een gestructureerde manier te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. De jobcoach begeleidt mensen op weg naar een baan, als het nodig is zelfs met persoonlijke ondersteuning op de werkplek zelf. Dit heeft uiteraard effect naar twee kanten, zowel naar de cliënt als naar de werkgever. De jobcoaches beschikken over kennis en kunde op het gebied van begeleiding en ondersteuning en hebben actuele kennis van wet- en regelgeving. En ze zijn fulltime beschikbaar voor hun cliënten, als het nodig is ook buiten reguliere werktijden. De erkenning houdt onder meer in dat activiteiten voor mensen vanuit de WIA of Wajong in het kader van persoonlijke begeleiding in en naar werk kunnen worden vergoed door UWV. Door de jobcoaching kan na plaatsing van een cliënt intensieve nazorg worden verleend, veelal de sleutel voor succes om duurzame uitstroom te realiseren. Concern voor Werk is de werkvoorziening in Flevoland die diverse regelingen uitvoert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij de infrastructuur van het bedrijf (gebouwen, begeleiding, kennis, werk en contacten) is het mogelijk mensen en werk dichter bij elkaar te brengen. De jobcoacherkenning betekent een optimalisering in de dienstverlening van Concern voor Werk als re-integratiebedrijf.terug naar pagina
Deze website gebruikt cookies.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x