WERKBEDRIJF LELYSTAD BV VAN START 05-07-2013
Door Admin Strator

Op 4 juli 2013 is met een informele bijeenkomst de start van het Werkbedrijf Lelystad BV gevierd. Aansluitend vond de eerste bijeenkomst van de Raad van Commissarissen plaats. De gemeenteraad en het college van Lelystad hebben eerder besloten tot de oprichting van het Werkbedrijf Lelystad BV, dat uitvoering gaat geven aan de re-integratie activiteiten van de gemeente. Het Werkbedrijf maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden intensief gebruik van de bestaande middelen en infrastructuur van Concern voor Werk.

Werkbedrijf voor inwoners met bijstandsuitkering
Wethouder Willem de Jager is blij met de voordelen die het Werkbedrijf oplevert: “Kenmerkend voor het Werkbedrijf is de dubbele doelstelling: enerzijds het toeleiden van mensen naar regulier werk, anderzijds een kostenbesparing voor de gemeente Lelystad.” Het Werkbedrijf Lelystad BV is het eerste aanspreekpunt op het gebied van werk, voor alle inwoners met een bijstandsuitkering. De uitvoerende taken van de gemeente – waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden gestimuleerd en gemotiveerd om weer aan het werk te gaan - worden overgebracht naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf is een zelfstandige onderneming en werkt als opdrachtnemer van de gemeente, maar ook van publieke en particuliere derden. Het Werkbedrijf kent een eigen directie en Raad van Commissarissen. Omdat de gemeente wel volledig aandeelhouder is, wordt de regiefunctie van de gemeente behouden.

Steeds meer regiegemeente
Net als veel andere gemeenten is Lelystad bezig uitvoerende taken op basis van langdurige contracten op afstand te zetten. Het Werkbedrijf is hier een voorbeeld van. In plaats van uitvoerder wordt de gemeente bestuurder op afstand. Bovendien houdt de gemeente rekening met ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid, waarbij de verschillende regelingen als WWB, Wsw en Wajong samengevoegd worden tot één nieuwe wet: de Participatiewet.
www.werkbedrijflelystad.nlterug naar pagina
Deze website gebruikt cookies.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x