Concern voor Werk sluit 2014 met positief resultaat af 08-05-2015
Concern voor Werk heeft 2014 met een positief resultaat afgesloten.
De deelnemende gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde zijn zeer tevreden over dit resultaat. Het is mooi dat het resultaat uit de bedrijfsvoering beter dan begroot is maar ook de transitie die het bedrijf heeft ingezet geeft vertrouwen voor de toekomst.  

Directeur Onno Vermooten licht toe: ‘Vorig jaar hebben wij ons voorbereid op de Participatiewet die op 1 januari jl. is ingegaan. Deze wet geldt voor iedereen die ondersteuning nodig heeft op het gebied van inkomen en werk en vervangt de voormalige Wsw, Bijstand en Wajong-regeling. Onze grootste gemeenten, namelijk Lelystad en Noordoostpolder hebben een eigen uitvoeringsorganisatie ingericht om deze wet uit te voeren. Werkbedrijf Lelystad is al in 2013 van start gegaan en de WerkCorporatie per 1 januari 2015. Deze uitvoeringsorganisaties hebben een dienstverleningsovereenkomst met Concern voor Werk waardoor de infrastructuur, kennis en kunde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen ingezet wordt. Door deze samenwerking is de continuïteit van Concern voor Werk gewaarborgd. Ook kunnen wij zo de daling van de Wsw-subsidie de komende jaren opvangen. In 2014 is deze transitie ingezet. Het is mooi te constateren dat tijdens de ‘verbouwing’ de verkoop doorgegaan is. Alle bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.’  

Ook is de herhuisvesting ingezet. Concern voor Werk is samen met Werkbedrijf Lelystad en het praktijkonderwijs van Eduvier ondergebracht aan de Vaartweg 67. Herhuisvesting Emmeloord is voorzien voor het komende jaar. Ondanks alle veranderingen in het sociaal domein is Onno Vermooten positief over de toekomst: ‘Samen met onze gemeenten zoveel mogelijk mensen aan werk helpen is en blijft een prachtige opdracht.’terug naar pagina
Deze website gebruikt cookies.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x