Meer informatie?
Neem contact op met:

Nanette Hogeling     
06-42653844      
nho@concernvoorwerk.nl
Astrid Borg               
06-46356342     
abg@concernvoorwerk.nl

 Belastingvoordelen


Om het extra aantrekkelijk te maken om te werken met iemand uit de banenafspraak, zijn er subsidies en voordelen. Dat zijn in deze:
  • Het loonkostenvoordeel oudere werknemer (€3,05 per verloond uur, maximaal € 6.000,-) voor werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen.
  • Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer (€3,05 per verloond uur, maximaal € 6.000,-) voor werknemers die uit een WIA-uitkering komen, werknemers met een WIA-uitkering die hun werk volledig of deels hervatten en werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.
  • Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (€1,01 per verloond uur, maximaal € 2.000,-) voor mensen die in het doelgroepregister banenafspraak van UWV zijn opgenomen.
    U heeft recht op LKV zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar (maximaal 1 jaar bij een herplaatste werknemer) en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • Het lage inkomensvoordeel (LIV) Werkgevers hebben recht op een lage-inkomensvoordeel (LIV) als ze werknemers in dienst hebben die minimaal 100 en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen en de werknemer minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar betaald krijgt. Dit komt overeen met gemiddeld 24 uur werk per week. Let op: deze urenomvang is de minimale norm om in aanmerking te komen voor de LIV. Het lage inkomensvoordeel is structureel en geldt jaar op jaar, zolang de werknemer aan de twee voorwaarden voldoet. Met een uurloon tussen 100 en 110% bestaat er recht op maximaal € 2.000,- euro per jaar en met een uurloon tussen 110 en 125 % op maximaal € 1.000,-
  • Het Jeugd LIV. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar automatisch uit.


No-risk polis


 Iemand met een arbeidsbeperking krijgt een no-riskpolis. Deze polis vangt (een deel) van de ziektekosten op.

Meer weten?

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/

http://www.subsidiecalculator.nl/page/home

Deze website gebruikt cookies.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x