Over Concern voor Werk

Concern voor Werk is een sociale onderneming die bijdraagt aan de totstandkoming van de inclusieve arbeidsmarkt in haar regio. Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet, met of zonder beperking. De sociale onderneming is eigendom van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk en biedt een infrastructuur waar binnen medewerkers naar maximaal vermogen kunnen deelnemen in arbeid.

 De sociale onderneming is een nieuwe organisatie met de Gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep als aandeelhouder en draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt in haar regio. Belangrijkste uitgangspunten zijn:

  1. De sociale onderneming zet in op een arbeidsmarkt waar altijd ruimte is voor mensen die (nog) niet in staat zijn de reguliere markt te betreden.
  2. Ten minste 50% van het personeelsbestand van de sociale onderneming bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking.
  3. De transitie naar een sociale onderneming realiseert een financieel voordeel door vernieuwende producten en diensten en een krachtige voorbeeldwerking naar lokale en regionale werkgevers voor een brede inzetbaarheid van arbeidspotentieel.

Missie

Concern voor Werk ontwikkelt en beheert een infrastructuur om mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, en werk bij elkaar te brengen. Onder deze infrastructuur wordt tenminste begrepen: kennis, kunde, begeleiding, materiaal, gebouwen en passende business.

Visie

Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Flevoland participeert in arbeid.

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud