Begeleid Werken

Begeleid werken is vaak een vervolgstap op detachering. De werkgever neemt de medewerker met een indicatie sociale werkvoorziening of Beschut Werk zelf in dienst. Door de indicatie van de medewerker heeft u recht op loonkostensubsidie en kunt gebruik van de no-risk polis ziektewet. De medewerker behoudt de terugkeer garantie naar Concern voor Werk. Bij een beschut werk indicatie geldt deze terugkeer garantie voor 2 jaar.

De werkgever betaalt geen inleenvergoeding meer, maar ontvangt via Concern voor Werk de loonkostensubsidie. De hoogte hiervan wordt bepaald middels een loonwaardemeting. Daarnaast komt de werkgever in aanmerking voor kortingen op premies voor het in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgever loopt geen risico op ziekteverzuim want de ziekte uren worden via het UWV terugbetaald. (No risk polis)

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud