Wet sociale werkvoorziening → Participatiewet

In januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet heeft de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en bijstand (Wwb) en voor een groot deel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) vervangen. Het doel van de Participatiewet is meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zo helpen de overheid en het bedrijfsleven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden.

De regering en de sociale partners hebben in 2013 de banenafspraak gemaakt. De werkgevers hebben zich garant gesteld voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in de marktsector vóór 2026 en 25.000 bij de overheid vóór 2024.

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud