Financiële voordelen

Bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte medewerker profiteert u van de volgende financiële tegemoetkomingen:
– Loonkostensubsidie; bedoeld ter compensatie van een lagere arbeidsproductiviteit dan gebruikelijk.
– Geen doorbetaling bij ziekte; het UWV neemt de doorbetalingsplicht van u over. De wet Poortwachter dient u wel zelf op te volgen.
– Geen financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid.
– U komt in aanmerking voor kortingen op WIA- en WW-premies.


Rekenvoorbeeld
Van een medewerker met een loonwaarde van 60% Aan deze voorbeeldberekening kunnen geen rechten ontleend worden
Brutoloon per maand minimumloon bij 32 uur € 1.391,-

Loonwaarde gemiddeld 60%* van € 1.391 =  €   835,-

Loonkostensubsidie 40%* van € 1.391 = €   556,-

Totale bruto loonkosten per jaar (excl. werkgeverslasten, vakantiegeld e.d. en inclusief loonkostensubsidie)
€ 835 x 12 = € 10.020,- per jaar.

*Loonwaarde en loonkostensubsidie vullen elkaar aan tot 100%

Tip

Onze werknemers vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Een werkgever die iemand uit deze doelgroep in loondienst neemt kan L.K.V. (Loon Kosten Voordeel) aanvragen bij de Belastingdienst. Deze regeling bedraagt meestal maximaal € 2.000,- per jaar bij een fulltime dienstverband. De looptijd van deze bonus is 3 jaar. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Wellicht zijn er meer premiekortingen van toepassing, zoals de L.I.V. (Lage Inkomens Voordeel).

Kijk voor meer informatie op
https://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/
Handreiking: Aan het werk met nieuwe collega’s

Contact

Wilt u meer informatie over financiële voordelen en wat dat voor u, als ondernemer, kan betekenen?
Neem dan contact met ons op:
0320 800 000
Contactformulier

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud