Financiële voordelen

Bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte medewerker profiteert u van de volgende financiële tegemoetkomingen:
– Loonkostensubsidie; bedoeld ter compensatie van een lagere arbeidsproductiviteit dan gebruikelijk.
– Geen doorbetaling bij ziekte; het UWV neemt de doorbetalingsplicht van u over. De wet Poortwachter dient u wel zelf op te volgen.
– Geen financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid.
– U komt in aanmerking voor kortingen op WIA- en WW-premies.


Rekenvoorbeeld
Van een medewerker met een loonwaarde van 60% Aan deze voorbeeldberekening kunnen geen rechten ontleend worden
Brutoloon per maand minimumloon bij 32 uur € 1.391,-

Loonwaarde gemiddeld 60%* van € 1.391 =  €   835,-

Loonkostensubsidie 40%* van € 1.391 = €   556,-

Totale bruto loonkosten per jaar (excl. werkgeverslasten, vakantiegeld e.d. en inclusief loonkostensubsidie)
€ 835 x 12 = € 10.020,- per jaar.

*Loonwaarde en loonkostensubsidie vullen elkaar aan tot 100%


Tip

Onze werknemers vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Een werkgever die iemand uit deze doelgroep in loondienst neemt kan L.K.V. (Loon Kosten Voordeel) aanvragen bij de Belastingdienst. Deze regeling bedraagt meestal maximaal € 2.000,- per jaar bij een fulltime dienstverband. De looptijd van deze bonus is 3 jaar. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Wellicht zijn er meer premiekortingen van toepassing, zoals de L.I.V. (Lage Inkomens Voordeel).

Kijk voor meer informatie op
https://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/
Handreiking: Aan het werk met nieuwe collega’s

Bent u van plan om een medewerker in dienst te nemen of heeft u vragen over deze mooie wijze van maatschappelijk ondernemen?
Neemt u dan contact op met
Anne Bervoets           06-53767991       abe@concernvoorwerk.nl

Astrid Borg                 06-46356342      abg@concernvoorwerk.nl

Nanette Hogeling      06-42653844      nho@concernvoorwerk.nl

Zij staan u graag te woord!

Laatste nieuws:

Agenda:

Concern voor Werk n.v.

Vaartweg 67
8243 PD Lelystad
Postbus 2032
8203 AA Lelystad

T: 0320-80 00 00
E: info@concernvoorwerk.nl
KvK 39075070
BTW nr.: NL8103.87.967.B01

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Naar de inhoud springen