Raad van Commissarissen

De Raad bestaat uit de volgende personen:
de heer R.C.A. Wilcke, voorzitter
de heer A. Brouwer, lid en lid van de auditcommissie
mevrouw M. de Leeuw, vicevoorzitter en lid van de auditcommissie
mevrouw P. Heegsma, lid
de heer C.W.J. Okkerse, lid.

De directie wordt gevoerd door Sander Post.

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud