Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling en verantwoording

De Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep (GR) is als bedrijfsvoeringsorganisatie belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk. De feitelijke uitvoering van deze wet is opgedragen aan Concern voor Werk nv (nv).
Tevens is een overeenkomst gesloten in het kader van de uitvoering van Beschut Werk.
De GR is niet alleen opdrachtgever voor de uitvoering van de Wsw door de nv, maar is ook enig aandeelhouder van de nv. In de jaarrekeningen is, conform de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, derhalve ook het resultaat van de deelneming van de GR in de nv verwerkt. Overigens dient het bestuur van de GR de uitvoering van de Wsw te verantwoorden tegenover de deelnemende gemeenten.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Het bestuur van de GR bestaat uit totaal drie leden. Van de drie deelnemende gemeenten elk één lid.
Uit hun midden wordt een lid als voorzitter gekozen, voor een periode van vier jaar, terwijl een ander lid de functie van vicevoorzitter bekleedt.

In het kalenderjaar wordt er viermaal vergaderd. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud