Werken op uw locatie

Concern voor Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. En met succes, want velen hebben inmiddels een baan gevonden. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. De werkzoekende wordt werknemer, die weer volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving. Aan de andere kant kan het bedrijfsleven gebruik maken van deze gemotiveerde arbeidskrachten tegen aantrekkelijke voorwaarden. Is dat geen prachtig aanbod in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt? Er zijn diverse mogelijkheden om u aan gemotiveerd personeel te helpen. Dit kan middels detachering of Begeleid Werken. Ook voor stageplaatsen houden wij ons aanbevolen.

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud