Wethouder Middelkoop (gemeente Urk) reikt gft-afvalemmer uit voor proef in oude dorp

De gemeente Urk is deze week gestart met een proef met het inzamelen van het gft-afval in het oude dorp. Wethouder Nathanaël Middelkoop reikte donderdag 14 januari een gft-afvalemmer uit aan Hessel van de Berg, bewoner van het oude dorp en lid van de klankbordgroep over afvalinzameling. Met de proef die tot en met april duurt, wil de gemeente de bewoners een extra service bieden om het gft-afval makkelijker in te zamelen. Deze proef is mede gebaseerd op wensen vanuit de bewoners van het oude dorp nadat er een enquête over afvalinzameling gehouden is.

Oplossing voor makkelijker scheiden van afval Uit de enquête en de gevormde klankbordgroep kwam naar voren dat veel inwoners de afvalinzameling in het oude Dorp lastig vinden door onder andere ruimtegebrek. De proef helpt de bewoners van het oude dorp hun afval beter en makkelijker te scheiden en in te zamelen. Omdat de gft-afvalemmer kleiner is dan de gft-container kan er ruimte worden bespaard bij de huizen in het oude dorp. Door het afval beter te scheiden, is er minder hinder van stank en ongedierte en vermindert het restafval. De gft-afvalemmer wordt namelijk wekelijks door de gemeente en medewerkers van het Concern voor Werk geleegd met een speciaal klein inzamelvoertuig. De Rova rijdt tijdens de proef daarnaast de normale route voor de gft-container. Bewoners van het oude dorp krijgen de gft-afvalemmer drie weken in bruikleen. Om de drie weken wordt de proef dus gedaan in een andere buurt in het oude dorp. Elke bewoner die meedoet wordt gevraagd om een mini-enquête in te vullen over hun ervaringen bij het gebruik van de gft-afvalemmer. Ook krijgt elke bewoner die meedoet een duidelijke uitleg over de verschillende types emmers en het gebruik en de inzameling van het gft-afval in de emmer.

Wethouder Nathanaël Middelkoop gaat ervan uit dat er zoveel mogelijk bewoners meedoen aan de proef: “Hoe meer bewoners meedoen aan deze proef, hoe meer ervaringen en tips we kunnen verzamelen. De bewoners van het oude dorp zijn de ervaringsdeskundigen, zij hebben er elke dag mee te maken. Dus hun input is waardevol om te komen tot betere afvalscheiding en –inzameling in het oude dorp”

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud